Niet blij met 'shared space'
'Shared space' geeft bewoners van Litserstraat en Heilig Hartplein in Den Dungen onveilig gevoel.

Door Fiona Waddell

Den Dungen - De Litserstraat in Den Dungen blijft zoals hij nu is. Dat heeft de gemeente Sint-Michielsgestel besloten na een evaluatie van de herinrichting van de Litserstraat. Deze werd, net als het Heilig Hartplein, bijna drie jaar geleden gereconstrueerd. Het gebied rond de kerk is een 'shared space' (gedeelde ruimte) geworden. Een ruimte zonder verkeersborden, verkeerslichten en trottoirs met als maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Dat deze reconstructie ook daadwerkelijk veiliger is geworden, daar zijn lang niet alle omwonenden het mee eens. Zo blijkt uit een enquête van de gemeente, door een viertal studenten van Avans Hogeschool uit Den Bosch. "Het wegdek was oud, dus wat dat betreft is het wel verbeterd, maar er wordt nog steeds veel te hard gereden", zegt Huub Goossens sr. van Hotel Boer Goossens.

De herinrichting vond plaats om de overlast van geluid en trillingen voor de omwonenden te verlagen en de snelheid van het verkeer te minderen. "Dit kan je op verschillende manieren voor elkaar krijgen, maar het is belangrijk om de juiste maatregel te nemen. Verkeerssluisjes werken op deze locatie niet, omdat er de meeste uren van de dag te weinig verkeer is. Drempels werken wel, maar zorgen tegelijkertijd voor een toename van geluid en trillingen. Het is mogelijk om de weg te verleggen, of er een slinger in te maken, maar dit gaat ten koste van de beschikbare openbare ruimte. Deze afweging heeft ertoe geleid dat we de straat hebben ingericht als 'shared space'", legt Trudy van de Westelaken van gemeente Sipnt-Michielsgestel uit.

'Shared space' is het idee van wijlen Hans Monderman, een Friese verkeerskundige. Zijn motto was 'liever veiligheid met onzekerheid dan ongelukken met duidleijkheid'. Door het weghalen van aanwijzingen voor de automobilist wordt het straatbeeld onoverzichtelijk wat een onveilig gevoel geeft. "Door die subjectieve onveiligheid gaan mensen beter opletten en zullen ze meer rekening met elkaar houden. Uit onze verkeerstelling blijkt ook dat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer licht is gedaald ten opzcihte van de oude situatie", aldus Van de Westelaken.

Over de kwaliteit van wonen zijn de bewoners van de Litserstraat en het Heilig Hartplein tevreden. Zo'n 85 procent ervaart dezelfde of minder trillingen dan voor de herinrichting. Over het geluid van het verkeer is ruim 75 procent tevreden, maar een onveilig gevoel heerst er zeker; 56 procent van de bewoners van de Litserstraat vindt niet dat de verkeersveiligheid is toegenomen. Bij de bewoners van het Heilig Hartplein ligt dit percentage op 62,5. De helft van de bewoners van de Litserstraat gaf aan de herinrichting sowieso géén verbetering te vinden, 75 procent van de bewoners van het Heilig Hartplein is het daarmee eens.

"Uiteraard vinden we de gevoelens van onveiligheid van onze burgers belangrijk, maar tegelijkertijd realiseren we ons dat we dit niet altijd kunnen voorkomen. Het is altijd een afweging van voors en tegens rondom de verschillende doelen. Wat we wel in de gaten houden, nu het nieuwe Litserborg in gebruik is genomen, is dat als op bepaalde plaatsen veel mensen oversteken we daar misschien een oversteekvoorziening zetten", vertelt Van de Westelaken. Op verschillende plekken zijn al aanpassingen uitgevoerd. Zo liggen er drie verkeerssluizen in de Litserstraat. "We hebben met de omwonenden afgesproken dat wanneer zo'n sluis echt heel vervelend ligt, bijvoorbeeld voor de oprigt van het huis, we daar eventueel maatwerk bij uit kunnen voeren", aldus Van de Westlaken.

Shared Space

Foto Clemens Le Blanc

Wandelen rond kerk geeft gevoel van ruimte
Door Fiona Waddell

Den Dungen - Wandelen in het 'shared-space-gebied' rond de kerk in Den Dungen geeft een gevoel van ruimte. Je mag fietsen waar je wilt, want er is geen fietsstrook. Een groepje schoolgaande fietsers maakt daar gretig gebruik van en fietst midden op de weg. Zonder om te kijken steken zij over. Piet Broeren uit Den Dungen fietst er bijna elke dag, maar hij had wel graag een aparte fietsstrook gezien: "Al hebben de stenen maar een andere kleur, want nu de auto alle ruimte mag benutten, voel ik me niet veilig."

Thijs Donders die op de fiets zijn zoontje naar het kinderdagverblijf brengt, is ook niet blij dat er geen fietspad is. Wanneer hij probeert over te steken, staat hij in de bocht bij de kerk te wachten tot het autoverkeer voorbij is. "Het lijkt net een promenade. Het is voor mij onduidelijk wie voorrang heeft. Bovendien rijden de auto's nog steeds te hard. Ik vind het weggegooid geld", vertelt Donders.

Pastoor Van Beurden is het daar niet mee eens: "In het begin voelde ik mij ook niet veilig, maar nu wel. Het is veel overzichtelijker. Als je van de Litserstraat komt heeft het verkeer van de Bosscheweg voorrang en als je van Grinsel komt heb je ook voorrang. Dat zorgt ervoor dat de snelheid eruit is. Als mijn kerkgangers nu de kerk uit komen, kunnen ze veilig de straat oversteken."

Hoewel volgens metingen de snelheid van het gemotoriseerd verkeer licht is gedaald ziet Huub Goossens van Hotel Boer Goossens het verkeer nog steeds voorbij razen. "Eén van de redenen om het gebied te veranderen was om de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 kilometer per uur, maar dat is echt niet gelukt. Er wordt nog steeds veel te hard gereden. Elke dag ben ik bang dat er een ongeluk gebeurt. Ik zie aan deze shared-space-ruimte geen directe voordelen. Wel is het met laden en lossen gunstig dat je overal mag parkeren", aldus Goossens.

28 maart 2014


<< terug