Vrijwilliger niet altijd de oplossing
De samenleving heeft vrijwilligers steeds harder nodig. Meestal is dat prima, maar niet altijd

Door Fiona Waddell

Boxtel - Er vindt een kanteling in het vrijwilligerswerk plaats. Door de bezuinigingen en de terugtredende overheid is de vraag naar vrijwilligerswerk meer complex geworden, merkt Charlotte Rameckers, coŲrdinator Vrijwilligerssteunpunt van CountourdeTwern in Boxtel.

"Er kwam bij ons een man van wie de vrouw een hersenbloeding had gekregen waardoor ze niet meer de kinderen naar school kon brengen en weer ophalen. Daar was hulp voor nodig, want hij had een fulltime baan. maar het is erg moeilijk om een vrijwilliger te vinden die iedere dag wil helpen met het halen en brengen van de kinderen." Voor zo'n vraagstukken leidt ContourdeTwern nu vrijwillige netwerkcoaches op. Zij kijken waarvoor hulp nodig is en gaan vervolgens in gesprek met familie, buren en vrienden om te onderzoeken wie waarbij zou kunnen helpen. "Onze rol als Vrijwilligerssteuntpunt ligt nu meer in het verbinden van mensen en organisaties", vertelt Rameckers.

Ook Gerard Luijten, coŲrdinator van Steunpunt Vrijwilligerswerk Welzijn De Meierij in Schijndel, ondervindt de gevolgen van de bezuinigingen. Voornamelijk bij voorzieningen zoals dagopvang en activiteiten voor mensen met een beperking. Zo maakt hij zich zorgen over het wegbezuinigingen van begeleiding van mensen. "Ik heb al verschillende aanvragen gekregen van Vivent en Stichting MEE om vrijwilligers te zoeken die mensen willen helpen met hun financiŽle administratie. Maar ik weet niet of we altijd aan die vraag kunnen voldoen. Een keer boodschappen voor iemand doen, of bij iemand op bezoek gaan, daar kunnen we altijd iemand voor vinden. Maar als je het bestedingspatroon van iemand een leven lang in de gaten moet houden, is toch wat anders. Het gaat om tientallen mensen in Schijndel en als we hen daarbij niet kunnen helpen, vind ik dat een hele kwalijke zaak", aldus Luijten.

Het aanbod aan vrijwilligers groeit. Mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt, hopen via vrijwilligerswerk een betaalde baan te vinden. Mensen met een fulltime baan willen graag wat voor de samenleving doen en in het kader van de Participatiewet wil de overheid mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Zo vraagt het UWV aan mensen met een uitkering een tegennprestatie te leveren. "Dat vinden wij moeilijk, want een vrijwilliger moet gemotiveerd zijn anders kan dat voor problemen zorgen."

Het doen van vrijwilligerswerk wordt voor mensen met een uitkering wel makkelijker. "Als je een uitkering hebt en je gaat vrijwilligerswerk doen, moet je dat melden. Het gebeurde vaak dat mensen het vrijwilligerswerk dan niet mochten doen. Dat kwam omdat ze vrijwilligerswerk gingen doen dat in de lijn van hun vroegere betaalde baan lag. En vrijwilligerswerk mag betaalde arbeid natuurlijk niet verdringen. Zo kwam er bij ons een meneer die bij een kinderopvang klusjes deed. Daar werd hij ontslagen en toen ging hij bij een vrijwillige klussendienst helpen. Maar daarvoor kreeg hij geen toestemming. Dat vind ik belachelijk, want hij verdringt geen betaald werk. Het UWV gaat straks ruimer om met zo'n soort situaties, al moeten we dit wel in de gaten blijven houden", aldus Luijten.

Vrijwilligster Shelly Hendriks bezoekt mevrouw Anita Mauwa.
Foto Roy Lazet

Als vrijwilliger iemand op toilet zetten, mag niet, dat is een zorgtaak

Door Fiona Waddell

Schijndel - Schijndel kent veel vrijwilligersgroepen, maar ze weten vaak niet van elkaar waar ze mee bezig zijn. Bij Welzijn De Meierij ontstond daarom het idee om een aantal afgevaardigden van de verschillende groepen uit te nodigen. Zo kwamen de 'bezoekvrijwilligers' maandag in Cultureel Centrum 't Spectrum bij elkaar om ideeŽn uit te wisselen.

"In april kwamen we voor het eerst samen en dat willen we voortaan ieder half jaar doen. Dat is belangrijk, omdat we steeds vaker vragen krijgen van mensen met een speciale alarmering die het fijn vinden om thuis bezoek te krijgen. Ik wil kijken op wie ik een beroep kan doen en waar de vrijwilligers zelf behoefte aan hebben", vertelt Gerard Luijten, coŲrdinator van Steunpunt Vrijwilligerswerk Welzijn De Meierij. De verschillende afdelingen van KBO-Brabant gaven aan alleen leden thuis te bezoeken. Maar bij de vrijwilligers van de parochie in Schijndel kan Luijten bijvoorbeeld altijd aankloppen.

Zelf zouden de vrijwilligers het fijn vinden als er informatie-avonden worden georganiseerd over bijvoorbeeld de collectieve vrijwilligersverzekering. ben je bijvoorbeeld als vrijwilliger verzekerd als je bij iemand op bezoek gaat en je helpt die persoon om naar het toilet te gaan, maar hij of zij valt door jouw toedoen? Mag je zo'n man of vrouw eigenlijk wel helpen in zo'n situatie. Officieel dus niet, want dat is een zorgtaak.

Er is ook behoefte aan een algemene activitetienkalender. Nu vallen activiteiten, zoals de carnavalsviering, van de verschillende organsiaties soms samen en dat is jammer als je als vrijwilliger bij meerdere organsiaties bent betrokken. Dus belooft Luijten een overzicht.

Voor Anny Wouters was de bijeenkomst zeer nuttig. "Als iemand 75 jaar wordt, ga ik op bezoek om informatie te geven over zorg, welzijn, inkomen en wonen, maar ik hoorde dat er niet genoeg aandacht is voor rouwverwerking. Daar ga ik bij mijn huisbezoeken meer aandacht aan besteden."

Vrijwilligerswerk

19 november 2014

<< terug